Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ :

For Kids s.r.o.
Novomeského 499/17, 949 11 Nitra
IČO: 47 599 154  

Vážený zákazník,

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov, je jednou z hlavných priorít prevádzkovateľa internetového obchodu For Kids s.r.o. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EU 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje ( ďalej len OÚ) sú spracúvané za týmito účelmi :…………………

1.vybavenie Vašej objednávky tovaru :  povinné údaje : meno, priezvisko, adresa odberateľa,  doručovacia adresa ( ak je iná ako adresa odberateľa),  číslo účtu           ( v prípade platby cez účet alebo vybavenie reklamácie ), telefonický  kontakt, mailová adresa

  1. posielanie newslettera : povinný údaj: meno, priezvisko, adresa, mailová adresa
  2. zaradenie do vernostného programu : povinné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, mailová adresa

Na každý účel spracúvania  Vašich OÚ udeľujete svoj súhlas zvlášť

Súhlas na každý z troch hore uvedených účelov udeľujte kliknutím na okienka pod objednávkovým formulárom.

Akú dlhú dobu sú OU uchovávané?

Doba uchovávania

Osobné údaje, na uchovávanie ktorých ste poskytli súhlas, sú uložené v databáze   For Kids s.r.o. po dobu trvania súhlasu maximálne však 5 rokov .

Osobné údaje, ktoré ste poskytli pri objednávke uchovávame  počas doby vybavenia objednávky a v zákonom stanovenej lehote na vybavenie reklamácie.

Údaje na faktúrach a účtovných dokumentoch sú uchovávané v súlade s platnými účtovnými zákonmi a v rozsahu stanovenom týmito  zákonmi . Po uplynutí zákonom stanovej lehoty na uchovávanie dokumentov s údajmi , sú tieto bezodkladne vymazané z databázy a papierové dokumenty bezpečným spôsobom skartované.

 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním OÚ

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa – správcu osobných údajov For Kids s.r.o., kde Vám budú poskytnuté informácie o tom aké údaje o Vás spoločnosť spracúva a máte právo na ich aktualizáciu a opravu. Ďalej máte právo na obmedzenie ich spracúvania a na ich výmaz. Ďalšími právami sú uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a právo na prenositeľnosť údajov. Prevádzkovateľ For Kids s.r.o. profilovanie a automatizované rozhodovanie nevyužíva.

Vaše práva si môžete uplatniť na dole uvedených kontaktoch For Kids s.r.o.

S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Posielanie OÚ tretím osobám

Vaše osobné údaje, ktoré sú zobrazené na faktúre za tovar, sú posielané za účelom plnenia zákonných povinností týmto tretím osobám

  1. JU TRADE, s. r. o., Rošického 156/36, Práznovce, 955 01 – Vedenie účtovníctva

Zmluvná spolupráca za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve a daňových povinností.

2.     Súdy a exekútori – spolupráca  za účelom vymáhania prípadných pohľadávok

 

For Kids s.r.o.

Lenka Barnová

0905 225 828

www.4-kids.sk

4-kids@4-kids.sk

Milé moje zákazníčky / zákazníci.

Všetkým Vám veľmi pekne ďakujem za prejavenú dôveru.

Žiaľ, musím Vám oznámiť, že náš obchodík dňom 31.5.2022 končí svoju činnosť    a nebude viac možné objednať tovar zo stránky 🙁

Ďakujem, že ste boli našou súčasťou a verím, že vecičky Vám robia veľkú radosť.

Majte sa krásne a (možno) dovidenia ;-* 

Žiadne produkty v košíku