Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

For Kids s.r.o.
Novomeského 499/17
949 11 Nitra
IČO: 47 599 154

VEC: Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem spoločnosti For Kids s.r.o., že odstupujem od zmluvy na tovar: ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo dokladu o kúpe tovaru: …………………………………………………………………………..

Dátum objednania/prijatia: …………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa: ………………………………………………………………………………………

 

Podpis spotrebiteľa: …………………………………………… (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum a miesto: …………………………………………………

Milé moje zákazníčky / zákazníci.

Nakoľko plánujem rušiť obchodík, rozpredávam vecičky za čo najnižšie ceny.

Všetky vecičky sú nové, nenosené s visačkou!!!

Vôbec sa nemusíte obávať kúpy, ku každej objednávke dostanete faktúru.

Máte jedinečnú možnosť kúpy krásnych nových vecí pre Vaše detičky za najnižšie ceny.

Všetkým Vám ďakujem za prejavenú dôveru.

Žiadne produkty v košíku