Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

For Kids s.r.o.
Novomeského 499/17
949 11 Nitra
IČO: 47 599 154

VEC: Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem spoločnosti For Kids s.r.o., že odstupujem od zmluvy na tovar: ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo dokladu o kúpe tovaru: …………………………………………………………………………..

Dátum objednania/prijatia: …………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa: ………………………………………………………………………………………

 

Podpis spotrebiteľa: …………………………………………… (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum a miesto: …………………………………………………

Žiadne produkty v košíku